Комунальне підприємство теплових мереж
  "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

1
 • Відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків.
 • На який розрахунковий рахунок слід здійснювати оплату послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води?
 • Які ж заходи щодо зниження теплоспоживання на опалення доступні кожному жителю?
 • Які наслідки скасування судового наказу?
 • Як впливає на стан заборгованості сплив строку позовної давності?
 • Який порядок погашення заборгованості за спожиту теплову енергію?
 • Які наслідки несвоєчасної оплати послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання?
 • В чому різниця між зверненням та запитом на публічну інформацію?
 • Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання» для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.
  Відповідно до частини десятої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»: «У разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.»
  Згідно з вимогами чинного законодавства виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. На сьогодні уповноваженим органом, що встановлює тариф для КПТМ "Криворіжтепломережа" є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
  Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та опостачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води на КПТМ «Криворіжтепломережа» здійснюється в порядку передбаченому Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2016р. №377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води» та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.03.2016р. №528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання».
  Водночас, слід зазначити, що постійне зростання основних складових тарифів, зокрема, вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, мінімальної заробітної плати, призводить до невідповідності діючих тарифів фактичним витратам. Це, в свою чергу, негативно відображається на діяльності суб’єктів господарювання, стані систем централізованого опалення, якості надання послуг споживачам, функціонуванні галузі в цілому.
  Отже, приведення тарифів на централізоване опалення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування теплопостачальних підприємств, зокрема, для здійснення розрахунків за газ, електроенергію, воду, оплати податків та забезпечення споживачів якісними послугами.

  На даний час на необхідність зміни тарифів для споживачів КПТМ "Криворіжтепломережа" вплинули зміни обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, зростання витрат на оплату праці в зв`язку із зростанням мінімального прожиткового мінімуму, зростання витрат на ремонт основних засобів (зростання вартості матеріалів та комплектуючих).
  З 31.12.2017 р. набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.12.2017р. № 1536 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171», якою затверджено тариф на послугу з централізованого опалення:
  для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1424,96 грн/Гкал, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова - 1070,27 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової-354,69 грн/Гкал);
  для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - 67,05 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова - 50,36 грн. за 1 кв. м; решта витрат, крім паливної складової - 16,69 грн. за 1 кв. м).
  Структура тарифів на послугу з централізованого опалення відображена у додатку №18 до Постанови НКРЕКП №1536 від 28.12.2017 року та розміщена на сайті підприємства. Порівняльна таблиця складових тарифу надається у додатку до відповіді.

   Пунктом 21 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 передбачено, що у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги з централізованого опалення справляється згідно з установленими нормативами споживання з розрахунку за І кв. метр опалювальної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.
     Особливості нарахування плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії передбачені п.40-49 цих Правил та передбачають нарахування вартості послуги з врахуванням фактичної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості днів надання послуг в розрахунковому місяці.
     Затверджена та введена в дію з 31.12.2017 року норма споживання річної кількості теплової енергії на рівні 0,266 Гкал/м2 розрахована виходячи з кількості теплової енергії, яка споживається мешканцями 2,3,4,5-ти поверхових будинків, неоснащених приладами комерційного обліку теплової енергії. Розрахунок річної кількості теплової енергії вищезазначених житлових будинків виконано відповідно до «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 Україна 244-94, Київ-2001 (Таблиця 7.1) та Державного стандарту України ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
     Щомісячно при нарахуваннях зазначена норма перераховується по фактичній температурі зовнішнього повітря за розрахунковий період та кількості днів надання послуги.
     Це значить, що якщо за підсумкам місяця було тепліше ніж +0,2°С (як це було в жовтні, листопаді та грудні), то норма теплової енергії та відповідно вартість послуги з централізованого опалення нижче, а якщо холодніше, як в січні (-2,3°С), то вища.

  Розрахунок фактичних витрат теплової енергії на централізоване опалення у січні 2018 року.

  1.1 .Норма витрати теплової енергії у січні місяці на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків (qn..і) визначається за формулою:

  q n.. І = q * nі / N, де

  q – середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення, (Гкал/м²/рік);
  nі – тривалість опалювального періоду у січні місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (діб);
  N – загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення, (для м. Кривого Рогу 171 доба).

  0,2656229 * 31/171 = 0,04815 Гкал/м2 .

  1.2 Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалювальної площі в житлових будинках, приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону у січні місяці визначається за формулою:

              q n.. і * (tвн. - t ср. о. ф і) * nф і
  q факт і = ------------------------------------------ , Гкал /м2
                        n і * (tвн – tср.о і)

  де, tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря будівель, які опалюються, ºC (для житлових та службових приміщень будівель, розташованих у місцевостях з t до -31 ºC, tвн приймається рівною 180 С);
  tсер.о і - середня розрахункова температура зовнішнього повітря згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» (для м. Кривого Рогу), яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (+ 0,2 0 С);
  t сер.о ф і – середня фактична температура зовнішнього повітря за звітний місяць, ºC, приймається згідно довідки Авіаметеорологічної станції м. Кривого Рогу ( - 2,3 0 С), договір №128 від 03 березня 2017 року;
  nфі – фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення в розрахунковому місяці (31 доба).

  0,04815 *(18 – (-2,3)) * 31 / (31 * (18 – 0,2) = 0,05491 Гкал/м2

  1.3. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення у січні місяці:

  Кі = q ФАКТ. і / q n.. і , де

  q n..і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону
  на опалення 1 кв. метра опалювальної площі, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення, (Гкал/м²);
  q ФАКТ. і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалювальної площі у січні місяці, (Гкал/м²).

  0,05491 / 0,04815 = 1,14039.

  1.4. Розрахунок вартості послуги з централізованого опалення 1 кв. метра загальної площі за фактичні дні роботи у січні місяці визначається за формулою:

  П= Т * Кі * ( n і / nі), де

  Т – встановлена вартість послуги з централізованого опалення для населення житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону (67,05 грн./м2 )(з ПДВ) ;
  Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в і-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу у січні місяці (1,14039);
  nі - кількість діб надання послуги у січні місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення;
  nі - календарна кількість діб у січні місяці.


  67,05 * 1,14039 = 76,46 грн./м2 .

  Питомі норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків. Суттєве збільшення питомих норм споживання теплової енергії в 2016-2017рр., зумовлено збільшенням частки опалювальної площі 1-2 поверхових житлових будинків в загальній площі будинків, неоснащених приладами обліку теплової енергії.
  Аналіз
  питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків неоснащених комерційними приладами обліку теплової енергії, Гкал/м2

  Поверховість
  2015 рік
  2016 рік
  2017 рік
   
  S, м2
  Питимі норми по ДСТУ, Гкал/м2
  S, м2
  Питимі норми по ДСТУ, Гкал/м2
  S, м2
  Питимі норми по ДСТУ, Гкал/м2
  1-2-поверхові
  384 659,00
  0,324
  349 621,00
  0,324
  325 361,64
  0,324
  3-4-поверхові
  673 036,00
  0,188
  368 800,00
  0,188
  130 005,29
  0,188
  5 і більше поверхів
  1 435 514,00
  0,125
  426 706,00
  0,124
  62 360,39
  0,125

  Разом:

  2 493 209,00
  0,173
  1 145 127,00
  0,206
  517 727,32
  0,266

  Норми річної витрати теплоти на опалення житлових будинків в Гкал на 1м2 площі наведено в таблиці 7.1 «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» (КТМ 204 Україна 244-94, Київ-2001). В зв’язку з введеним в дію 16.12.2010 р. ДСТУ-НБ В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», для м. Кривого Рогу встановлено нові кліматичні параметри, які суттєво відрізняються від попередніх. Так, температура повітря найхолоднішої п’ятиденки змінилась з -23°С на -21°С, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період змінилась з -0,6°С на 0,20°С, тривалість опалювального періоду змінилась з 178 діб на 171 добу. Виходячи з вищенаведеного, норми річної витрати теплоти на опалення житлових будинків в Гкал на 1 м2 площі було перераховано під ДСТУ.

  Розрахунок питомого споживання теплової енергії на 1м2 площі для потреби опалення житлових будинків, неоснащених будинковими приладами обліку теплової енергії, в розмірі – 0,266 Гкал/м2 на рік виконано за формулою:

  0,266 = (0,324*325361,64 + 0,188*130005,29 + 0,125*62360,39) : 517727,32, де

  ➢ 0,324 Гкал/м2 – норма витрати теплоти на 1-2-поверхові житлові будинки перерахована під ДСТУ;
  ➢ 325361,64 м2 – площа 1-2-поверхових житлових будинків, неоснащених приладами обліку теплової енергії станом на 01.01.2017р.;
  ➢ 0,188 Гкал/м2 – норма витрати теплоти на 3-4-поверхові житлові будинки перерахована під ДСТУ;
  ➢ 130005,29 м2 – площа 3-4-поверхових житлових будинків, неоснащених приладами обліку теплової енергії станом на 01.01.2017р.;
  ➢ 0,125 Гкал/м2 – норма витрати теплоти на 5 і більше-поверхові житлові будинки перерахована під ДСТУ;
  ➢ 62360,39 м2 – площа 5 і більше-поверхових житлових будинків, неоснащених приладами обліку теплової енергії станом на 01.01.2017р.;
  ➢ 517727,32 м2 – загальна площа житлових будинків, неоснащених приладами обліку теплової енергії, станом на 01.01.2017р.

  В минулому опалювальному періоді нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення мешканцям житлових будинків, які не обладнані засобами обліку теплової енергії здійснювалось на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 865 «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року».
  На підставі рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради №118 від 14.03.2017 року «Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 року» 25.03.2017 завершено опалювальний сезон 2016-2017 років.
  Порядок нарахувань передбачений зазначеною Постановою КМУ №865 в поточному опалювальному періоді не діє.
  Натомість, чинними є Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
  Пунктом 21 зазначених Правил передбачено, що у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги з централізованого опалення справляється згідно з установленими нормативами споживання з розрахунку за І кв. метр опалювальної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.
  Особливості нарахування плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії передбачені п.40-49 цих Правил.
  Фактична питома норма теплової енергії на квадратний метр площі квартири за опалювальний сезон розраховано виходячи із кліматичних умов та характеру будівель для м. Кривого Рогу відповідно Державного стандарту України ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» становить 0,266 Гкал/м² на протязі 171 доби опалювального сезону при середній температурі зовнішнього повітря +0,2 °С.
  Щомісячно при нарахуваннях зазначена норма перераховується по фактичній температурі зовнішнього повітря за розрахунковий період та кількості днів надання послуги.
  Це значить, що якщо за підсумкам місяця було тепліше ніж +0,2°С (як це було в жовтні, листопаді та грудні), то норма теплової енергії та відповідно вартість послуги з централізованого опалення нижче, а якщо холодніше, як в січні (-2,3°С), то вища.
  Наявність засобу обліку теплової енергії забезпечує споживачам розрахунки за фактично спожитий обсяг тепла. Крім того, непоодинокі випадки коли з метою економії, мешканцями будинку значно зменшено витрату теплоносія шляхом перекриття запірної арматури на тепло лічильнику, що є недопустимим та призводить в багатьох випадках до некоректної роботи лічильника та/або неякісного теплопостачання окремих квартир.